Samenwerken voor nu en de toekomst!
100% VASTGOEDONDERHOUD

De Painting Holland Groep is in 1984 opgericht als schildersbedrijf, maar inmiddels uitgegroeid tot totaal renovatie- en onderhoudsbedrijf met een nieuwe naam: PHG Vastgoedonderhoud B.V. Sinds 2022 zijn we onderdeel van de Hemink Groep. Dankzij deze stap is het mogelijk te blijven voldoen aan de steeds groter wordende vraag tot het verbeteren en verduurzamen van vastgoed.

Vastgoed
beheerbaar
voorspelbaar
en duurzaam

In onze projecten werken we samen naar een afgesproken stip op de horizon. Resultaatgericht en projectoverstijgend. Een duurzame samenwerking in alle opzichten. Vanzelfsprekend? Voor ons en onze partners wel. Met elkaar gaan we voor 100% vastgoedonderhoud.

Bewoners
zorgeloos
wonen voor
iedereen

De bewoners, daar doen we het voor! Zij mogen rekenen op een prachtig eindresultaat. Met minimale overlast en een heldere communicatie volgens het DNA van PHG: betrokken, creatief en pragmatisch.

100% VASTGOEDONDERHOUD

Supply chain

Samen kom je verder. Met onze vaste, professionele partners staan we garant voor een duurzaam resultaat.

Resultaatgericht

Kwaliteitsafspraken. Beheersbare en budgetzekere TCO’s. Transparant en voorspelbaar. Samenwerken met resultaat. Voor 100% rust en zekerheid.

Projectoverstijgend

Met alle stakeholders kijken we al bij de start van het proces verder. En blijven we voortdurend optimaliseren.

In eigen huis

Ook specialist in betonrenovatie, brandwerende, milieutechnische, bouwfysische oplossingen, EPA-W en asbestsanering.